Bine ai venit, vizitator! [ Inregistrare | AutentificareFeed RSS  |   | 

744 absolvenţi promoţia 2014 înregistraţi în evidenţa AJOFM Călăraşi

| Comunicate de presă | 5 august 2014

ajofm calarasiPână la data curentă, un număr de 744 de absolvenţi ai unei forme de învăţământ promoţia 2014 s-au înregistrat ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi. Dintre aceştia, 714 au absolvit un liceu teoretic sau de specialitate, 9 au terminat şcoala postliceală şi 21 au finalizat învăţământul universitar.

Proaspeţii absolvenţi au avut la dispoziţie o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii   pentru a se înregistra la AJOFM Călăraşi ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenţii pot beneficia de indemnizaţie de şomaj, aceasta reprezentând o sumă fixă, lunară, în cuantum de 250 lei, acordată pe o perioadă de 6 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

  • o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii (500 lei);
  • o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal (600 lei);
  • o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior (750 lei).

Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile de mai sus sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni.

Pentru a beneficia de facilităţile şi stimulentele fiscale menţionate, este necesar ca   angajatorul să încheie o convenţie cu AJOFM Călăraşi.

630 afisari in total, 0 azi

Servicii oferite absolvenţilor promoţiei 2014

| Comunicate de presă | 17 iunie 2014

ajofm calarasiAgenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă din Călărași oferă o gamă diversificată de servicii absolvenţilor care se înregistrează în baza de date a instituției, în termen de 60 de zile de la absolvire.

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente:

1. actul de identitate, în original şi copie ;

2. adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;

3. actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Ca urmare a înregistrării la AJOFM Călărași absolvenţii beneficiază de:

Informare şi consiliere profesională- servicii ce au ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.

Medierea muncii- punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor.

Formare profesională- cursuri de calificare/ recalificare, perfecţionare sau specializare în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Indemnizaţie de şomaj – se acordă pe o perioadă de şase luni şi reprezintă o sumă lunară de 250 lei.

Completarea veniturilor salariale – absolvenţii, înregistraţi la AJOFM Călărași, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. De asemenea, absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

-primă de încadrare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

-primă de instalare- absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Detalii cu privire la serviciile oferite se pot obține de la sediul AJOFM Călărași, strada 13 Decembrie nr.12, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau de pe site-ul instituței www.calarasi.accesibilitateajofm.ro

541 afisari in total, 0 azi

Anunțuri Recomandate

Bani Online

Castiga bani

Publicitate

PUBLICITATE